Projekt

FashionStockSystem

Wdrożenie Innowacyjnego Internetowego Systemu
Klasy B2B Integrującego Procesy Biznesowe
Związane z Hurtowym Handlem Odzieżą.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007 - 2013

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość.

nr. projektu WND-POIG.08.02.00-10-052/11

Biuro projektu FashionStock: GlobalFun Sp. z o.o. | ul. Żużlowa 10, 94-126 Łódź

Kontakt: tel: 535 191 221 | e-mail: office@globalfun24.com | http: www.globalfun24.com